Ben jij normaal? Ik ben UNIK!

Ben Jij Normaal? Ik ben Unik!

Enkele weken geleden vertelde ik thuis enthousiast dat we een nieuwe slogan hadden bedacht om op promotassen van UNIK te drukken. Mijn enthousiasme werd met lichte aarzeling en twijfel onthaald... De vraag “Ben jij normaal?” bracht bij mijn gezinsleden een boeiende discussie op gang. Iedereen wil toch niets liever dan normaal zijn?

nor·maal (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) volgens de regel; = gewoon: hij is niet normaal niet goed bij zijn hoofd; normaal gesproken gewoonlijk; niet normaal! uitroep als je iets zeer heftigs ondergaat; dat is de normaalste zaak van de wereld dat is vanzelfsprekend

Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen, het wijkt niet af van het gangbare. Wat dan met alle mensen die door een ziekte, een beperking of gewoon door ouder te worden niet meer kunnen meedraaien in dat wat iedereen als vanzelfsprekend beschouwd? Ik denk dat integratie draait rond normaal vinden dat iedereen verschillend is. Dat is pas een uitdaging!

Met UNIK zien we het als een engagement om het beeld dat mensen als anders beschouwen te normaliseren want geeft toe, het is hoog tijd om deze drempels weg te halen. In gebouwen, maar ook in ons hoofd. Iedereen hoort er bij, want iedereen is UNIeK.

Om deze visie kracht bij te zetten hebben wij met UNIK ook het IEDEREEN ERBIJ - CHARTER van de Genereuzen ondertekend. Teken jij mee? Want een beweging die breder wordt gedragen, wordt beter gehoord!

En die promotassen…die waren al besteld en zijn intussen geleverd dus wie weet loop jij straks met de slogan “Ben jij normaal? Ik ben UNIK!” rond.

 

Reacties
Wie is normaal?
Toch valt inderdaad datgene (of die groep mensen) dat "afwijkt" van ons beeld, dat wij als normaal definiëren, uit de boot. Dat we op deze manier heel veel groepen mensen uitsluiten...daar staan we niet bij stil; "als ik er maar bijhoor". De mensen die met een rollator, een rolstoel of een ander hulpmiddel naar buiten gaan, zich durven blootstellen aan de kritiek en/of de vele starende blikken, zijn voor mij helden!
Dat UNIK de strijd aangaat met het gangbare idee, opkomt voor al die mensen die uit de boot vallen...is niet alleen enorm moedig maar ook echt UNIEK!
Stephanie Gonnissen - 25 Feb 2020 - 14:32
Laat een reactie achter